Probleme Pascal – Aflarea unui n termen dintr-un sir Fibonacci

Probleme Pascal – Aflarea unui n termen dintr-un sir Fibonacci

Se citeşte un număr natural n. Afişaţi al n-lea termen al şirului lui Fibonacci. Folosiţi o funcţie care întoarce cel de-al n-lea termen al şirului lui Fibonacci. program prob10; type sir=array[1..50]of integer; var i, n,fb:integer; a:sir; begin write(‘n=’);readln(n); for i:=1 to n do if (i=1) or (i=2) then a[i]:=1 else a[i]:=a[i-1]+a[i-2]; write(a[n]); end. In plus, […]

Probleme Pascal – Aflarea numerelor prima cuprinse intre doua numere a si b, cu afisarea intr-un fisier text

Probleme Pascal – Aflarea numerelor prima cuprinse intre doua numere a si b, cu afisarea intr-un fisier text

Se citesc de la tastatură 2 numere întregi a şi b, b mai mare ca a. Sa se afiseze intr-un fisier “a.txt” toate numere prime aflate in intervalul aflat intre cele doua numere a si b. program prob16; var f:text; x,d,a,b:integer; prim:boolean; begin assign(f,’a.txt’); rewrite(f); write(‘a=’);read(a); write(‘b=’);read(b); for x:=a to b do begin prim:= true; […]

Probleme Pascal – Afisarea tuturor numerelor cu 3 cifre divizibile cu suma cifrelor lor

Probleme Pascal – Afisarea tuturor numerelor cu 3 cifre divizibile cu suma cifrelor lor

5. Creaţi fişierul “trei.out” care să conţină pe prima linie toate numerele de trei cifre divizibile cu suma cifrelor lor. program prob20; var f:text; s,a,i,c,n:integer; begin assign(f,’trei.out’); rewrite(f); n:=999; for i:=100 to n do begin a:=i; s:=0; repeat c:=a mod 10; s:=s+c; a:=a div 10; until a=0; if i mod s=0 then write(f,i,’ ‘); end; […]