Probleme Pascal – Aflarea unui n termen dintr-un sir Fibonacci

Se citeşte un număr natural n. Afişaţi al n-lea termen al şirului lui Fibonacci. Folosiţi o funcţie care întoarce cel de-al n-lea termen al şirului lui Fibonacci.

program prob10;

type sir=array[1..50]of integer;

var i, n,fb:integer; a:sir;

begin

write(‘n=’);readln(n);

for i:=1 to n do

if (i=1) or (i=2) then a[i]:=1

else a[i]:=a[i-1]+a[i-2];

write(a[n]);

end.

In plus, varianta 2, cu care se rezolva mult mai usor si e si mai putin de scris, asta pentru cei care au facut functiile, de la clasa a XI a in sus.

║program prob10;

║var n:integer;

║function Fib(n:integer):integer;

║begin if (n=1) or (n=2) then fib:=1

║else fib:=fib(n-1)+fib(n-2);

║end;

║begin

║write(‘n=’);readln(n);

║write(fib(n));

║end.

2 thoughts on “Probleme Pascal – Aflarea unui n termen dintr-un sir Fibonacci

  1. Lunarion

    Geez, thanks dude:D

  2. atesz

    mersi mult!;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *