Suspendarea Majorărilor Și Penalităților De Întarziere A Obligațiilor Fiscale Scadente Între 21.03.2020 – 25.10.2020. Bonificațiile La Plata Obligațiilor Fiscale

Articol scris de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania.


LEGISLAȚIE APLICABILĂ

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 („OUG nr. 29/2020”) privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2020 („OUG nr. 33/2020”) privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2020 („OUG nr. 90/2020”) pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2020 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020;
 4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2020 („OUG nr. 99/2020”) privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte nromative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 25 iunie 2020.

Conform art. VII alin. (1) din OUG nr. 29/2020, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 (data intrării în vigoare a ordonanței) și neachitate nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015. Potrivit alineatului următor, aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Varianta de bază a art. VII alin. (3) din OUG nr. 29/2020 a prevăzut ca se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale. 

Prin OUG nr. 99/2020, dispoziția de mai sus a fost modificată astfel: se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau alți terți popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

În forma sa inițială, OUG nr. 29/2020 prevedea că termenul la care încetează aceaste dispoziții tranzitorii (determinate de pandemia Covid-19) este de 30 de zile de la încetarea stării de urgență (deci, teoretic la data de 15 iunie 2020).

Prin OUG nr. 90/2020 intrată în vigoare la data de 29 mai 2020, acest termen s-a prorogat până la 25 iunie 2020 inclusiv, iar prin OUG nr. 99/2020 intrată în vigoare la data de 25 iunie 2020, același termen s-a prorogat până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv. 

O altă modificare substanțială adusă prin OUG nr. 99/2020 este cea referitoare la bonficațiile prevăzute de art. 1 din OUG nr. 33/2020, care prevede în forma actualizată în sarcina contribuabililor plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

 • 5% pentru contribuabilii mari;
 • 10% pentru contribuabilii mijlocii;
 • 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează în niciuna dintre cele două categorii de mai sus.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

De aceeași facilitate beneficiază și contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv și, respectiv, dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv și în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.

Tot astfel, facilitatea este aplicabilă și contribuabililor care sunt plătitori de impozit specific anumitor activități, chiar dacă desfășoară ale activități decât cele corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 

 • 5510 (Hoteluri și alte facilități de cazare similare);
 • 5520 (Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată);
 • 5530 (Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere);
 • 5590 (Alte servicii de cazare);
 • 5610 (Restaurante);
 • 5621 (Activități de alimentație – catering pentru evenimente);
 • 5629 (Alte servicii de alimentație n.c.a.); 
 • 5630 (Baruri și alte activități de servire a băuturilor).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *