Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Articol scris de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania.


Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ a fost promulgată prin Decretul nr. 193/2020, la data de 14 martie 2020.

Așadar de marți, 17 martie 2020 (3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial), a intrat în vigoare Legea nr. 19/2020. Aceasta acordă părinților zile libere pentru supravegherea copiilor în anumite situații, dacă sunt îndeplinite în prealabil condițiile stabilite expres de lege.

Astfel, de la acestă dată, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, unul dintre părinți va putea rămâne acasă pentru supravegherea copiilor, primind în acest sens o indemnizație în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare.

Art. 1 alin. 1 din Legea nr. 19/2020 stabilește două premise care pot conduce la închiderea temporară a unităților de învățământ, situație în care părinții pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, pe timpul suspendării cursurilor:

  1. condițiile meteorologice nefavorabile;
  2. alte situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Alineatul următor (art. 1, alin. 2 din Legea nr. 19/2020) stabilește cele două condiții care trebuie să fie îndeplinite cumulativ, pentru ca părinții să poată beneficia de dispozițiile acestei legi:

  1. au copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  2. locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Pentru a evita situația în care ambii părinți solicită acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor în condițiile amintite, legiuitorul a stabilit prin art. 2 alin. 2 din Leg. 19/2020, obligația de a depune cererea împreună cu o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a făcut aceeași solicitare la locul său de muncă.

Art. 2 alin. 4 din prezenta lege stabilește sectoarele de activitate în care angajații necesită acordul angajatorului, pentru acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor pe durata suspendării cursurilor. Printre acestea amintim: unitățile sistemului energetic național, unitățile operative de la sectoarele nucleare, unitățile sanitare și de asistență socială, unitățile de telecomunicații, radio și televiziune publică, unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților.

Este important de precizat că prevederile prezentei legi se aplică atât pentru cei care activează în domeniul public cât și pentru cei care activează în sectorul privat (art. 5 din Leg. 19/2020).

În ceea ce privește indemnizația, art. 3 alin. 1 și alin. 2 stabilesc că aceasta se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal, urmând ca apoi să fie decontată din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Conform art. 3 alin. 3, sumele decontate vor fi înapoiate (până la închiderea anului fiscal) Fondului de garantare din bugetul de stat, printr-o procedură stabilită prin hotărâre a Guvernului.  

La data de 18 martie a fost adoptată Hotărârea nr. 217 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Art. 2 din hotărârea amintită stabilește cuantumul indemnizației în valoare de 75% din salariul de bază (BRUT), fără a depăși însă 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară.

Conform art. 3 din Hot. nr. 217/2020, pentru decontarea sumelor angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia și va transmite documentele prin intermediul poștei electronice (e-mail). 

Termenul în care poate fi depusă cererea împreună cu documentele justificative (listă angajați beneficiari, copii de pe statele de plată, declarație angajator care atestă că beneficarii îndeplinesc condițiile impuse de lege, dovada plății contribuțiilor/impozitelor) este de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se va face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *